Tất cả tin tức

DONG TAY GROUP CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID

Tháng

05

2021

DONG TAY GROUP CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID

Toàn thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên trong Dong Tay Group quyết tâm phòng chống đại dịch Covid-19 trên tinh thần cẩn thận, thận trọng và đoàn kết. Dong Tay Group cũng quyết tâm thực hiện theo nhưng khuyến cáo cáo của Bộ Y Tế hướng dẫn: Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách ...
Chi tiết